about TOT

[Voor Nederlands kijk beneden]

Contemporary art occupies an embedded place in society and stimulates social debate. The Orange Tree Art Project (TOT) Foundation strives to offer a stage and workplace for contemporary artists and establish connections between artists and other types of professionals. The Foundation uses open calls to nurture cooperation among professionals, offering them a temporary workplace and platform for their work. TOT contributes to a favorable production and research climate for artists in another important way:  connecting them with an engaged audience.
TOT focuses on current developments in contemporary art and strives to create an environment open to all through intersecting disciplines and experiences. Adding another layered stimulus for the visual arts in Rotterdam, a city noted for its rich fabric of artistic initiatives.


TOT initiates residencies for periods of three to six months. Usually, the artists' accumulated onsite work results in an exhibition with an event designed around the piece.


Each project is filmed throughout the residency and posted on TOTs' YouTube channel.


Alongside TOT's projects, we are open to programming ideas for projects, presentations, and events.

Find us on facebook


Location
TOT is located in a studio building, in the south Rotterdam on the Oranjeboomstraat 109, housing 11 studios.
The foundation acquired the use of two spaces in the complex to facilitate its projects:  In 2020, a garden for its summer residencies, and in 2023, the attic that runs the length of the building for exhibitions, lectures, and film.


Core team
TOT was founded in 2020 by Anna Ramsair [NL], who was soon joined by Leslie Robbins [US/NL]. Together they form the core team of TOT. Both have a studio in the artists’ building Oranjeboom.


Volunteers
TOT functions through the involvement of enthusiastic volunteers. They handle the maintenance of the garden and attic while providing helpful services during openings and special events.

open call texts edits - Amy Pickles, Sonia Mangiapane, Jue Yang and Jim Robbins


Board
 Martine van Ditzhuyzen [NL/FR] (chairman)
 Tessa Blanken [Nl] (secretary)
 Bas Kleiman [NL] (treasurer)


Friends of TOT (Become a friend of TOT)

TOT sees its role in the arts and for artists as drawing attention to the significance of art and the arts in society while striving to stimulate dialogue between artists and the public. With the support of various parties, we have a modest budget for the artists, who do their research and projects at our invitation, and for the volunteers. But with additional fixed costs, such as maintenance and new tools and materials, more funds are needed to keep going.

 

You can become a friend of TOT starting at €25 per year, to support our goal of providing artists with a workplace and bringing the arts to the attention of a larger audience. In return, we will keep you informed about every new project or upcoming event so you don't miss any of our programs.

Send us an email: info[AT]tot-art.nl


Support
TOT is made possible by the support from

sponsors


NL:

Over TOT
Hedendaagse kunst neemt een niet te vermijden plek in de samenleving in en is van belang voor het maatschappelijk debat. Stichting The Orange Tree Art Project  (TOT) wilt een podium en werkplek bieden voor hedendaagse kunstenaars en stelt zich ten doel verbindingen aan te gaan tussen kunstenaars en professionals werkend in uiteenlopende vakdisciplines van de kunsten en wetenschappen. De Stichting zoekt o.a. met gebruik van open calls naar een samenwerking tussen bovenstaande professionals en biedt hen een tijdelijke werkplek en een podium voor hun werken aan. TOT wil een bijdrage leveren aan een gunstiger productie en onderzoeksklimaat voor kunstenaars en de verbinding maken met een betrokken publiek.
TOT richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst, op zowel ervaren, als beginnende kunstenaars. Wij zien het belang van een samenwerking met partijen om zo de plek tot een een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio te maken.
TOT streeft naar ieder jaar een zomerresidentie met bijpassend raamprogramma zoals lezingen, muziek en film. Van ieder project wordt ter documentatie een film gemaakt zie ons YOU TUBE kanaal.

Locatie
TOT heeft de beschikking over de grote achtertuin van het ateliergebouw aan de Oranjeboomstraat 109

Daarnaast maakt TOT gebruik van de grote zolder van het gebouw voor exposities, lezingen en films. 

Kernteam
TOT is opgericht in 2020 door Anna Ramsair, al snel heeft Leslie Robbins zich bij haar aangesloten. Samen vormen zij het kernteam van TOT. Beiden hebben hun atelier in het atelierpand waar ook TOT gevestigd is.

Vrijwilligers
TOT functioneert mede door de betrokkenheid van enthousiaste vrijwilligers. Zij dragen zorg voor het onderhoud van de tuin en zolder en verrichten hand- en spandiensten tijdens openingen en extra activiteiten.

Bestuur
Martine van Ditzhuyzen (voorzitter)
Tessa Blanken (secretaris)
Bas Kleiman (penningmeester)

Vrienden van TOT
TOT streeft ernaar de dialoog tussen kunstenaars en publiek te stimuleren. Met steun van diverse partijen hebben we een bescheiden budget voor de kunstenaars, die op onze uitnodiging hun onderzoek en projecten doen, alsook voor de vrijwilligers. Maar met bijkomende vaste kosten, zoals onderhoud, gereedschappen en materialen, zijn er meer fondsen nodig om door te gaan.

U kunt vriend van TOT worden vanaf 25 euro per jaar en zo ons doel steunen kunstenaars een werkplek te bieden en de kunst onder de aandacht van een groter publiek te brengen. In ruil daarvoor houden we u op de hoogte van elk nieuw project of evenement, zodat u geen enkel programma mist.
Stuur ons een e-mail: info[AT]tot-art.nl

 

Ondersteuning
TOT wordt mede mogelijk gemaakt door:

sponsors